Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kotlin

Kolorowy pasek

2016

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

2016 r.

NR I TYTUŁ UCHWAŁY

ŹRÓDŁO I DATA PUBLIKACJI

XV/83/2016

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1129  z 5.02.2016r.

XVI/84/2016

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 1825 z 4.03.2016r.
(traci moc uchwała nr IV/20/2015  Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 883)

XVI/85/2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1826 z 4.03.2016r.
(traci moc uchwała nr IV/22/2015 Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 885)

XVI/86/2016

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów  przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Kotlin jest organem prowadzącym

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1827  z 4.03.2016r.

XVI/87/2016

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kotlin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, przyznania kryteriom określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1828 z 4.03.2016r .

XVI/88/2016

w sprawie ustanowienia tytułów Honorowy Obywatel Gminy Kotlin i Zasłużony dla Gminy Kotlin oraz ustalenia regulaminu nadawania tych tytułów

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.2134 z  16.03.2016r.

XVII/97/2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.2704  z 8.04.2016r.(traci moc uchwała nr XVI/ 85/2016)

XXI/112/2016

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 12.07.2016r. poz.  4563Traci moc uchwała nr XXIX/153/2012

XXI/113/2016

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 12.07.2016r.poz. 4564Traci moc uchwała nr IV/21/2015

XXI/114/2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 12.07.2016r. poz. 4565Traci moc uchwała nr XLI/230/2014

XXI/116/2016

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotlin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 12.07.2016r. poz. 4566Traci moc uchwała nr XXXIX/207/2013

XXI/117/2016

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 12.07.2016r. poz. 4567Traci moc uchwała nr XXXIX/208/2013

XXII/122/2016

ws.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5569 z 19.09.2016r.

XXII/123/2016

ws. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5570 z 19.09.2016r.Traci moc uchwała Nr XXXIX/208/2013

XXII/124/2016

ws. zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Kotlin na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.5571z 19.09.2016r
.

Traci moc uchwała Nr

XXXIX/207/2013

XXIII/128/2016

ws. szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji   w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kotlin

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5679
z 28.09.2016r.

XXIII/131/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  poz. 5680 z 28.09.2016r.(zm. uchwały Nr XXV/124/2005

z 17.02.2005r.)

XXIII/139/2016

ws. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kotlinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5678
z 28.09.2016r.

XXIV/140/2016

ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6382 z31.10.2016r.

XXIV/141/2016

ws. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6383z 31.10.2016r.traci moc uchwała

 Nr VI/36/1999

XXIV/142/2016

ws. zmiany Statutu Gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.6384 z 31.10.2016r
.

 

XXVI/148/2016

ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.7943 z 14.12.2016r
.

 

XXVI/150/2016

ws. ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych  w miejscowościach:  Parzew, Racendów i Wola Książęca

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.7942 z 14.12.2016r
.

 

XXVI/151/2016

ws. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotlin

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.7944 z 14.12.2016r.

 

XXVII/157/2016

ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kotlin lub fizyczne  oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.16 z 2.01.2017

XXVII/158/2016

ws.  wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kotlin i określenia wysokości opłat w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.7 z 2.01.2017

XXVII/159/2016

ws. opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.17 z 2.01.2017

Metadane

Źródło informacji:Wanda Margiela
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wanda Margiela
Data wprowadzenia:2017-05-29 09:21:37
Opublikował:Wanda Margiela
Data publikacji:2017-05-29 10:51:39
Ostatnia zmiana:2017-05-29 10:51:41
Ilość wyświetleń:262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij