Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kotlin

Kolorowy pasek

Akty prawa miejscowego z lat 1990-2008

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

z lat 1990 - 2008

Nr i tytuł uchwały

źródło i data publikacji

IV/20/90

zmiany nazw ulic

XVI/98/92

trybu i szczególnych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na okres nie dłuższy niż 3 lata

XVIII/116/92

nadania nazw nowo powstałym ulicom we wsi Kotlin

XXVII/160/94

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kotlin

VI/36/99

wprowadzenie opłaty prolongacyjnej

VIII/47/99

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów dla poszczególnych szkół gminy Kotlin

VIII/50/99

ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kotlin oraz granic ich obwodów

XXXII/173/01

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa  - wieś Twardów

Dz.Urz. nr 64, poz.1198 z 7.06 .2001r

XXXIV/181/01

zaleczenie dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 112,poz.2142 z 13.09.2001r.

XXXIV/183/01

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

Dz.Urz. nr 112,poz.2144 z 13.09.2001r.

XXXV/189/01

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki, gmina Kotlin

Dz.Urz. nr 139,poz.2780 z 15.11.2001r.

XXXV/190/01

lokalizacji i regulaminu targowiska

Dz.Urz. nr 137,poz.2718 z 9.11.2001r.

XXXIX/214/02

nazwy ulic w miejscowości Kotlin

Dz.Urz. nr 47, poz.1380 z 5.04.2002r.

XXXIX/217/02

ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Dz.Urz. nr 47, poz.1381 z 5.04.2002r.

XLII/228/02

podziału gminy Kotlin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz.Urz. nr 106, poz.2742 z 13.08.2002r.

XLII/230/02

utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kotlin

Dz.Urz. nr230, poz.2743

 z 13.08.2002r.

XLIV/235/02

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Parzew, gmina Kotlin

Dz.Urz. nr 130, poz.3575 z 28.10.2002r

II/9/02

uchwalenia wzorów formularzy

Dz.Urz. nr156, poz.4472 z 16.12.2002r

III/24/02

zasad usytuowania na terenie gminy Kotlin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.Urz. nr 22, poz.383

 z 18.02.2003r.

III/25/02

ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 22, poz.384            z 18.02.2003r.

IV/29/03

Statutu Gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 54, poz.1115           z 3.04.2003r.

VI/45/03

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 92, poz.1728           z 5.06.2003r.

VI/46/03

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotlin

Dz.Urz. nr 92, poz.1729            z 5.06.2003r.

X/61/03

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Kotlin

Dz.Urz. nr 192, poz.3569  z 12.12.2003r.

XII/72/03

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin - część pierwsz

Dz.Urz. nr 54, poz.1241            z 23.04.2004r.

XX/97/04

trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym  w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kotlin, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Dz.Urz. nr148,poz.3068  z 15.10.2004r.

XXII/104/04

zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Dz.Urz. nr 171,poz.3696 z 9.12.2004r.

XXII/105/04

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Dz.Urz. nr 171,poz.3697 z 9.12.2004r.

XXIV/114/04

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin, gmina Kotlin - część druga

Dz.Urz. nr 44, poz.1359            z 11.04.2005r.

XXV/124/05

kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz.Urz. nr 46, poz.1394           z 13.04.2005r.

XXX/148/05

o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

Dz.Urz. nr 152,poz.4165          z 28.10.2005r.

XXXIII/157/05

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 27, poz.698          z 17.02.2006r.

XXXIV/161/06

regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Kotlin

Dz.Urz. nr 48, poz.1316         z 10.04.2006r.

XXXVIII/175/06

nadania statutu  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Dz.Urz. nr 140,poz.3433        z 7.09.2006r.

VIII/36/07

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotlin - "Słoneczna"

Dz.Urz. nr 126,poz.288        z 31.08.2007r.

XII/46/07

zwolnień w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.nr 176,poz.3858

z 4.12.2007r.

 XVIII/79/08

nadania nazw ulicom w miejscowości Kotlin

Dz.Urz.nr 114,poz.2084

 z 16.07.2008

XIX/83/08

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku  budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Dz.Urz.nr 141,poz.2565

z 26.08.2008r.

XIX/84/08

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Dz.Urz.nr 141,poz.2566

z 26.08.2008r.

XXIV/109/08

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kotlin

Dz.Urz.nr 27, poz.428

z 20.02.2009r.

XXIV/117/08

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dz.Urz.Nr 27,poz.429

z  20.02.2009r.

Metadane

Źródło informacji:Wanda Margiela
Data utworzenia:2016-11-22 13:44:22
Wprowadził do systemu:Wanda Margiela
Data wprowadzenia:2016-11-22 13:44:33
Opublikował:Wanda Margiela
Data publikacji:2016-11-22 13:54:43
Ostatnia zmiana:2016-11-22 14:13:58
Ilość wyświetleń:793

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij