Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kotlin

Kolorowy pasek

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

Zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 

1. Niniejsze zasady dotyczą zwrotu kosztów przejazdu:

1) niepełnosprawnych dzieci  pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem

    przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) zwanej dalej ustawą do najbliższego  przedszkola, oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej, innej  formy  wychowania  przedszkolnego lub ośrodka  rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 36 ust. 17   ustawy realizację obowiązku, o którym  mowa w art. 31 ust. 4 ustawy;

2) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127ustawy do najbliższej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną,   w stopniu umiarkowanym  lub  znacznym   do  najbliższej szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej,  nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku  kalendarzowym,  w którym uczeń kończy 21. rok życia;

4) dzieci i młodzieży, o  których  mowa  w  art.36 ust.17 ustawy, a także dzieci i młodzieży  z  niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego   tym  dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

    a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  jest niepełnosprawność intelektualna,

    b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

 2. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest umowa pomiędzy rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi zawarta na ich wniosek z Gminą Kotlin.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 a wzór umowy załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4. Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.Wniosek o zwrot kosztów przejazdu składa się w Centrum Usług Wspólnych w Kotlinie.

6.Zwrot kosztów przejazdu następuje:

1) w  przypadku przejazdu ucznia i rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych  środkami  komunikacji  publicznej  /po  uwzględnieniu  ulgi  wynikającej  z  ustawy  z  dnia 20 czerwca  1992 r.  o  uprawnieniach  do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu  zbiorowego  (Dz. U. z 2012r.  poz.138 ze  zmianami) -  w  wysokości  faktycznie poniesionych kosztów przez ucznia i opiekuna na podstawie przedstawionych biletów;

2) w  przypadku  dowożenia  ucznia  przez  rodziców, opiekunów lub opiekunów  prawnych samochodem - w wysokości  stanowiącej  iloczyn czterokrotnej liczby kilometrów z miejsca  zamieszkania do placówki, do której uczeń jest dowożony i 80% stawki  za  kilometr przebiegu określonej rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 25 marca 2002 r. ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących  własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz.271 ze zm.).   

7. Zwrot kosztów przejazdu następuje po upływie każdego miesiąca na podstawie rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

Załączniki

wniosek -zał.nr 1 do zarządzenia 222.2017 (151.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa - zał. nr 2 do zarządzenia 222.2017 (227.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rachunek -zał. nr 3 do zarządzenia 222.2017 (251.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie nr 222 2017 zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół (161.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Arleta Bachorz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wanda Margiela
Data wprowadzenia:2015-10-16 08:51:17
Opublikował:Wanda Margiela
Data publikacji:2015-10-16 08:53:32
Ostatnia zmiana:2017-09-14 13:17:43
Ilość wyświetleń:757

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij